PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Công Thành Đại Chiến- Hàng Tuần !
 2. Thông Báo Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc...
 3. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Hoàng Gia 15/6/20221- Đón Chào Game Thủ Hội Tụ !
 4. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Hoàng Gia !
 5. Thông Báo Máy Chủ Hoàng Gia Và Những Điều Cần Biết !
 6. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Hoàng Gia- Đua Top Open Hôm Nay !
 7. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Hoàng Long 8/7/2021- Đón Chào Game Thủ Hội Tụ !
 8. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Hoàng Long !
 9. Thông Báo Điểm Nổi Bật Máy Chủ Hoàng Long Open 13h 8/7/2021 !
 10. Thông Báo Đã Cho Đăng Ký Tài Khoản Open Máy Chủ Hoàng Long Open Hôm Nay !
 11. Thông Báo Gộp Máy Chủ Hoàng Gia Sang Máy Chủ Huyết Thần !