PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi 1. Hướng Dẫn Nâng cấp item từ +0 lên +15
 2. Hướng Dẫn Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
 3. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Wing 2.5
 4. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Cấp 3
 5. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Cấp 4
 6. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Cấp 8
 7. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Siêu Wing
 8. Hướng Dẫn Tất cả những lệnh có trong Game
 9. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cách Tăng Điểm Cơ Bản Các Chủng Tộc
 10. Hướng Dẫn Hướng dẫn ép socket dành cho các Class
 11. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Tăng Master Để Được Dame Cao Nhất Cho Từng Class !
 12. Hướng Dẫn Những Item có dòng Socket Ingame và phân loại Item
 13. Hướng Dẫn Tên và hình ảnh Item Thần có trong game
 14. Hướng Dẫn Cách viết Auto Item Ingame
 15. Hướng Dẫn Phân loại cấp đồ item của từng chủng tộc ingame
 16. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Treo Cửa Hàng Wcoin !
 17. Hướng Dẫn Cách dùng chức năng Offline Attack ( Cắm Train Không Cần Online )
 18. Hướng Dẫn HD Gõ Tiếng Việt Có Dấu Và Các Lệnh Ingame !
 19. Hướng Dẫn Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc..SV Huyền Thoại !
 20. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cộng Hưởng Trong Game !
 21. Hướng Dẫn [Hướng Dẫn] Sử Dụng Hệ Thống Auto In Game- Nhặt Đồ
 22. Hướng Dẫn Hướng dẫn các phím bật/tắt hỗ trợ game !
 23. Hướng Dẫn Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even ..Máy Chủ Huyền Thoại !