PDA

View Full Version : Sự Kiện Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Máy Chủ Hoàng Long Open Hôm Nay !MU-KHUNGLONG.COM
07-08-2021, 11:57 AM
ĐUA TOP 24h ( TOP ALL)
Thời gian:

Bắt đầu từ 13h ngày 8/7 đến 24h ngày 9/7/2021
Nội dung:


3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 1 ngày.
Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số lượng


1
1 SÓI HOÀNG KIM VIP
1


2
1 SÓI TẤN CÔNG
1


3
1 SÓI PHÒNG THỦ
1

</tbody>
ĐUA TOP 15 Ngày( TOP ALL)
Thời gian:

Bắt đầu từ 13h ngày 8/7 đến 24h ngày 23/7/2021

Nội dung:

3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 15 ngày.
Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số lượng


1
Wing S13 Vip ĐẦU TIÊN SV FULL THẦN EX+15
1


2
Wing S13 VIP Full THẦN EX+15
1


3
WING 3 CẤP 2 Full THẦN EX+15
1

</tbody>

ĐUA TOP 30 NGÀY (TOP ALL)
Thời gian:


Bắt đầu từ 13h ngày 8/7 đến 24h ngày 8/8/2021

Nội dung:

3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 30 ngày.
Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này

<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số lượng


1
Wing S13 FULL THẦN EX+15
1 SÓI HOÀNG KIM VIP
22
BỘ RING PEDAN FULL THẦN EX+15
1 SÓI HOÀNG KIM VIP
2


3
1 SIÊU WING 3 FULL THẦN EX+15
1 SOI PHÒNG THỦ
2

</tbody>

ĐUA TOP 30 NGÀY Top Chủng Tộc
Thời gian:


Bắt đầu từ 13h ngày 8/7 đến 24h ngày 8/8/2021

Nội dung:

1 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của từng chủng tộc trong 30 ngày.
Đổi giới tính được tính Top Chủng Tộc nhưng trước 3 ngày chốt top tức là trước ngày 5/8


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số lượng


1
1 WING S15 FULL THẦN EX+15
1


</tbody>
BQT MU Khủng Long KÍNH BÁO !

MU-KHUNGLONG.COM
07-10-2021, 08:42 PM
<center style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136);">TOP lúc 0h00 10/07/2021</center>

<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
Relife
Reset
Lớp nhân vật
RS Cuối

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
http://id.mu-khunglong.com/HL/images/icons/top/no1.gif
TranHaoNam
0
0
Grand Master
09/07 23:32:04


http://id.mu-khunglong.com/HL/images/icons/top/no2.gif
Vuduong
0
0
Duel Master
09/07 23:17:38


http://id.mu-khunglong.com/HL/images/icons/top/no3.gif
BossHK
0
0
Blade Master
09/07 23:24:17

</tbody>